Cách xóa hoặc sửa đổi lớp phủ lối tắt trong Windows

0
Bài viết này mô tả cách xóa hoặc sửa đổi lớp phủ (biểu tượng mũi tên) được hiển thị cho Shortcut key trong Windows. Phương pháp 1 Tải xuống FxVisor (Shortcut key Overlay...

Làm thế nào để Xóa các biểu tượng Thông báo Tùy chỉnh (Khay Hệ...

0
Theo thời gian, nhiều biểu tượng thông báo trên thanh tác vụ không hợp lệ hoặc lỗi thời có thể hiển thị trong trang “Tùy chỉnh thông báo” hoặc trang “Chọn...

Các thư mục đặc biệt hiển thị với biểu tượng màu vàng chung trong...

0
Khi bạn mở Explorer, các thư mục shell như Documents, Videos, Music hoặc Pictures có thể được hiển thị với biểu tượng thư mục tiêu chuẩn thay vì biểu tượng thư...

Các thư mục đặc biệt hiển thị với biểu tượng màu vàng chung trong...

0
Khi bạn mở Explorer, các thư mục shell như Documents, Videos, Music hoặc Pictures có thể được hiển thị với biểu tượng thư mục tiêu chuẩn thay vì biểu tượng thư...

[FIX LỖI] 1068 “The dependency service or group failed to start” trên Windows

0
Khi bạn cố gắng khởi động dịch vụ Print Spooler (qua services.msc), một trong các thông báo lỗi sau có thể xuất hiện và dịch vụ Print Spooler không khởi động...

Khôi phục Thiếu “Thư mục đã nén (nén)” để Gửi tới Menu

0
Bài viết này cho bạn biết cách khôi phục mục "Thư mục được nén (đã nén)" bị thiếu vào menu "Gửi tới" của bạn trong tất cả các phiên bản Windows,...