1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Cách sử dụng lệnh at trong Windows [Update 2021]

Cách sử dụng lệnh at trong Windows [Update 2021]

At , như tên cho biết, có thể được sử dụng để lập lịch cho các ứng dụng vào thời gian và ngày cụ thể. Đây là lệnh tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows và không yêu cầu cài đặt bất kỳ phần mềm riêng biệt nào trên máy tính.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Điều đầu tiên bạn cần biết là At yêu cầu Task Scheduler đang chạy trên hệ thống. Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi như bên dưới.

C:\>at
The service has not been started.

Hãy xem một vài ví dụ về cách sử dụng At.

Lên lịch công việc vào một thời điểm cụ thể

Để lên lịch cho một tác vụ, chúng ta chỉ cần xác định thời gian và lệnh cho tác vụ chúng ta cần chạy. Ví dụ: nếu bạn muốn tắt máy tính của mình lúc 11 giờ trưa hôm nay thì bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạy lệnh dưới đây.

At 11:00:00PM shutdown -r

Lên lịch cho một công việc lặp lại

Chúng tôi có thể lập lịch các tác vụ chạy lặp lại một lần trong một tuần hoặc một lần trong một tháng. Chúng ta có thể sử dụng /every chuyển đổi cho mục đích này. Giả sử bạn muốn tự động chạy chống phân mảnh trên một trong các ổ đĩa mỗi tuần một lần. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chạy lệnh dưới đây

At 10:00:00AM /every:Monday defrag c:

Sau khi chạy hệ thống lệnh này sẽ bắt đầu chống phân mảnh trên ổ C: vào lúc 10h sáng thứ 2 hàng tuần.

Xem các công việc đã lên lịch

Chúng tôi có thể xem danh sách các nhiệm vụ đã lên lịch chỉ bằng cách chạy At mà không có bất kỳ tham số nào.

C:\>at
Status ID Day Time Command Line
-------------------------------------------------------------------------------
1 Each M 10:00 AM defrag c:

C:\>

Lên lịch công việc vào một ngày khác

Chúng ta có thể sử dụng công tắc/next để lên lịch tác vụ cho một ngày khác. Ví dụ để chạy chống phân mảnh trên ổ C: vào thứ Năm tới, bạn có thể chạy lệnh dưới đây.

At 11:00:00AM /next:Thursday defrag c:

Lên lịch các tác vụ để chạy mỗi ngày

Sử dụng /every, chúng ta có thể lên lịch cho một tác vụ được chạy hàng ngày. Ví dụ để tắt máy tính của bạn tự động hàng ngày lúc 11 giờ tối, bạn có thể tạo một tác vụ bằng lệnh dưới đây.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

At 10:00:00AM /every:M, T, W, TH, F, SA, SU shutdown -r

Xóa công việc đã lên lịch

Chúng tôi có thể xóa các tác vụ đã lên lịch khỏi cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng /delete. Chúng ta cần chuyển id của nhiệm vụ mà chúng ta cần xóa. Chúng ta có thể thấy id cho từng tác vụ bằng cách chạy At mà không có bất kỳ tham số nào. Ví dụ để xóa tác vụ với id 1, chúng ta cần chạy lệnh dưới đây.

At 1 /delete

Tuyendaily22
Menu