1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Thiếu lỗi Comdlg32.ocx khi chạy ứng dụng?

Thiếu lỗi Comdlg32.ocx khi chạy ứng dụng?

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Thiếu lỗi Comdlg32.ocx khi chạy ứng dụng?

Thư viện thời gian chạy comdlg32.ocx lỗi thời hoặc thiếu đang gây ra lỗi này. Đây là một bản sao của
comdlg32.ocx (~ 60 Kb Zip). Tải tệp xuống Máy tính để bàn và giải nén comdlg32.ocx vào tệp Windows System32
thư mục.

Ghi chú: Nếu bạn đã có bản sao của comdlg32.ocx, hãy sao lưu tệp hiện có vào một thư mục khác và xóa nó khỏi thư mục System32.

1. Tải xuống comdlg32.zip
và lưu vào Desktop.

2. Extract Files bằng WinZip hoặc bất kỳ tiện ích nào khác.

3. Giải nén comdlg32.ocx vào thư mục Windows System32.

4. Nhập lệnh sau từ hộp thoại Start, Run:

regsvr32% Systemroot% System32 comdlg32.ocx

Ghi chú: Nếu đang sử dụng Windows Vista, bạn sẽ cần chạy lệnh trên từ Dấu nhắc lệnh nâng cao. Để mở Dấu nhắc Lệnh nâng cao, bấm Bắt đầu, bấm Tất cả Chương trình, bấm Phụ kiện, bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh, sau đó bấm Chạy như quản trị viên.

Bạn sẽ thấy thông báo sau:

DllRegisterServer trong C: WINDOWS System32 comdlg32.ocx đã thành công.

Thông tin tệp Comdlg32.ocx

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Tên công ty Tập đoàn Microsoft
Mô tả tập tin CMDialog ActiveX Control
DLL FileVersion 6.00.8877
Tên nội địa CMDIALOG
LegalCopyright Bản quyền © 1987-2000 Microsoft Corp.
OriginalFilename COMDLG32.OCX
Tên sản phẩm CMDIALOG
ProductVersion 6.00.8877 Bình luận: Ngày 26 tháng 5 năm 2000

Tuyendaily22
Menu