word .docx and .doc files show generic white icon

Nhiều người dùng đã báo cáo rằng các biểu tượng Word không hiển thị cho các tệp .docx và .doc. Chúng hiển thị với biểu tượng chung chung (không xác định) hoặc trắng trơn mặc dù cài đặt liên kết tệp vẫn còn nguyên vẹn.

Các tệp word .docx và .doc hiển thị biểu tượng màu trắng chung

Biểu tượng Word trống hoặc thiếu có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như xóa thư mục trình cài đặt Office chứa các biểu tượng Office hoặc cài đặt nhiều phiên bản Office trong máy tính. Nó cũng có thể xảy ra do ProgId không chính xác (ví dụ: docx_auto_file) hoặc cài đặt liên kết tệp cho tài liệu Word.

Bài viết này cho bạn biết cách sửa các biểu tượng cho các loại tệp tài liệu Word .docx và .doc bằng các cách khác nhau.

Các tệp word .docx và .doc hiển thị với biểu tượng Màu trắng

Làm theo các bước sau để sửa các biểu tượng cho các loại tệp tài liệu Word .docx và .doc:

Bước 1: Liên kết lại các tệp .docx và .doc với Word

 1. Mở Command Prompt (Admin) và sau đó chạy lệnh sau:
  assoc .docx=Word.Document.12
 2. Thoát khỏi cửa sổ Command Prompt.
 3. Nhấp chuột phải vào .docx và nhấp vào Properties
 4. Nhấn vào Change
 5. Chọn Word từ danh sách và bấm OK.
  Các tệp word .docx và .doc hiển thị biểu tượng màu trắng chung
 6. Lặp lại tương tự cho các tệp .doc nếu các biểu tượng .doc hiển thị dưới dạng hình chữ nhật màu trắng đơn giản.
 7. Đăng xuất và đăng nhập lại nếu các biểu tượng hoặc thay đổi liên kết tệp không được làm mới.

Bước 2: Sửa biểu tượng tài liệu Word trong registry

 1. Khởi động Registry Editor (regedit.exe)
 2. Đi tới khóa sau:
  1. HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.12\DefaultIcon
 3. Nhấn đúp chuột (default) và dữ liệu giá trị của nó như sau:
  For Word 2016 regular (.msi) installations:
  C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\wordicon.exe, 13
  
  For Word 2016 CTR Setup (Office 365)
  C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe, 13

  Các tệp word .docx và .doc hiển thị biểu tượng màu trắng chung - registry defaulticon

 4. Lặp lại tương tự cho .doc nhánh loại tệp ở đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.8\DefaultIcon

  Đường dẫn biểu tượng cho tệp .doc là bên dưới:

  For Word 2016 regular (.msi) installations:
  C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\wordicon.exe, 1
  
  For Word 2016 CTR Setup (Office 365)
  C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe, 1

  Đối với Excel, sử dụng các đường dẫn và biểu tượng đăng ký sau cho các loại tệp .xlsx và .xls tương ứng cho cài đặt Office 365:

  File type: .xlsx
  Registry Key: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\DefaultIcon
  Icon Path (O365): C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe, 1
  
  File type: .xls
  Registry Key: HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\DefaultIcon
  Icon Path (MSI): C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\XLICONS.EXE, 28
  Icon Path (O365): C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe, 28

  Đối với PowerPoint, sử dụng các đường dẫn và biểu tượng đăng ký sau cho các loại tệp .pptx và .ppt tương ứng:

  File type: .pptx
  Registry key: HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.Show.12\DefaultIcon
  Icon Path (MSI): C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\pptico.exe, 10
  Icon Path (O365): C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\pptico.exe, 10
  
  File type: .ppt
  Registry key: HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.Show.8\DefaultIcon
  Icon Path (MSI): C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\pptico.exe, 17
  Icon Path (O365): C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\Installer\{90160000-000F-0000-1000-0000000FF1CE}\pptico.exe, 17

  Nếu bạn đã cài đặt Office 2016 (32-bit) trên máy tính chạy windows 64-bit, hãy thay thế đường dẫn C:\Program Files với C:\Program Files (x86)

 5. Thoát khỏi Registry Editor.
 6. Làm mới các biểu tượng theo cách thủ công bằng quy trình được liệt kê trong bài viết này.

Lưu ý rằng các đường dẫn biểu tượng được sử dụng để cài đặt Office .msi cũng hợp lệ cho Office 365.

Registry File trên

Đây là .reg triển khai cho những điều trên:

;Fix Word document icons showing incorrect or as blank rectangle
;The icon paths are valid for both .msi and CTR installations (Office 365)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.docx]
@="Word.Document.12"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.12\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Root\\Office16\\wordicon.exe, 13"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.8\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Root\\Office16\\wordicon.exe, 1"

Xem cách áp dụng tệp .reg trên hệ thống của bạn.

Bước 3: Sửa chữa Office thông qua Apps & Features

 1. Bấm chuột phải vào Start và bấm Apps & Features
 2. Lựa chọn Microsoft Office từ danh sách và nhấp vào Modify
  Các tệp word .docx và .doc hiển thị biểu tượng màu trắng chung - Văn phòng sửa chữa
 3. Đối với cài đặt Office .msi, hãy chọn Repair.Đối với cài đặt Office Click-to-run, hãy chọn Sửa chữa nhanh và sau đó bấm Repair. Quick Repair nhanh hơn và mất khoảng 3-5 phút để tự động sửa chữa cài đặt Office, tệp bị hỏng và các cài đặt đăng ký khác.

  Các tệp word .docx và .doc hiển thị biểu tượng màu trắng chung - Văn phòng sửa chữa

  Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Microsoft Office Cách sửa chữa ứng dụng Office bị lỗi

Điều đó sẽ sửa chữa các biểu tượng Office/Word cho cài đặt Office độc ​​lập cũng như cài đặt Office 365.

Các tệp word .docx và .doc hiển thị biểu tượng màu trắng chung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here