1. Home
  2. Windows 10
  3. [FIX LỖI] 1068 “The dependency service or group failed to start” trên Windows

[FIX LỖI] 1068 “The dependency service or group failed to start” trên Windows

Khi bạn cố gắng khởi động dịch vụ Print Spooler (qua services.msc), một trong các thông báo lỗi sau có thể xuất hiện và dịch vụ Print Spooler không khởi động được:

Cá cược Fi88 - Nhà cái hàng đầu châu Á 

 

Could not start the Print Spooler service on Local Computer.
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
Could not start the Print Spooler service on Local Computer.
Error 1068: The dependency service or group failed to start.

Nhật ký sự kiện có thể hiển thị các thông báo sau:

Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7003
Description:
The Print Spooler service depends on the following nonexistent service: <servicename>
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7001
Description:
The Fax service depends on the Print Spooler service which failed to start because of the following error: 
The dependency service does not exist or has been marked for deletion.

Thông tin trong bài đăng này áp dụng cho tất cả các phiên bản Windows, bao gồm cả Windows 10.

Sửa lỗi dịch vụ bộ đệm 1068 “The dependency service or group failed to start”

Để giải quyết lỗi dịch vụ bộ đệm 1068, hãy sửa lỗi phụ thuộc cho dịch vụ bộ đệm.

Sử dụng Registry Editor

Ngoài ra, để thực hiện những điều trên bằng Registry Editor, hãy làm theo các bước sau:

  1. Phóng regedit.exe để khởi động Registry Editor.
  2. Điều hướng đến nhánh sau:
    1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler
  3. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào DependOnService
  4. Xóa dữ liệu hiện có, sau đó nhập RPCSS
  5. Thoát khỏi Registry Editor.

Print Spooler sẽ có thể bắt đầu ngay bây giờ.


Dịch vụ Print Spooler bị thiếu trong Windows 10?

Nếu bạn vô tình xóa dịch vụ Print Spooler trong Windows 10, hãy tải xuống spooler_service_windows_10.zip và áp dụng tập tin đăng ký. Tệp .reg được kiểm tra lần cuối trên Windows 10 v20H2. Sau khi áp dụng tệp, khởi động lại Windows. Thao tác này khôi phục Print Spooler thành Dịch vụ MMC trong Windows 10.

Ghi chú: Tệp .reg áp dụng cài đặt mặc định cho giá trị đăng kýDependOnService. Nếu bạn gặp phải lỗi 1068 khi khởi động dịch vụ Spooler sau khi áp dụng bản sửa lỗi, hãy thực hiện các bước khắc phục sự cố được đề cập ở đầu bài viết này.

Cá cược Fi88 - Nhà cái hàng đầu châu Á 

 

Tuyendaily22
Menu