spring creators update error 0x800F081E wmp

Bản cập nhật Windows 10 Spring Creators hiện có sẵn thông qua Windows Update và Công cụ tạo phương tiện. Việc cài đặt các feature Update có thể không suôn sẻ trong một số hệ thống. Khi cài đặt Feature Update Windows 10 Cập nhật tháng 4 năm 2018, còn được gọi là Creators Update mùa xuân (phiên bản 1803), nếu bạn gặp lỗi 0x800f081e, bài đăng này cho bạn biết cách khắc phục sự cố.

lỗi 0x800F081ECBS_E_NOT_APPLICABLE có nghĩa là không thể cài đặt bản cập nhật trên hệ thống hiện tại. Điều này xảy ra khi thiếu một yêu cầu hoặc các tệp đã cài đặt có phiên bản tệp cao hơn. Kiểm tra setuperr.log tại vị trí sau:

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\

Bạn có thể thấy lỗi này (lặp lại nhiều lần) trong tệp nhật ký:

Operation failed: Add [1] package C:\$WINDOWS.~BT\FODs\DU\f5d394a9-b4f4-457c-b5f8-438a6b8e72a0\Microsoft-Windows-MediaPlayer-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab. Error: 0x800F081E[gle=0x000000b7]

và những dòng này:

Error DISM API: PID=14372 TID=14980 The package is not applicable to the image. – CAddPackageCommandObject::InternalExecute(hr:0x800f081e)
Error DISM API: PID=14372 TID=14980 InternalExecute failed – CBaseCommandObject::Execute(hr:0x800f081e)
Error DISM API: PID=14372 TID=2044 CAddPackageCommandObject internal execution failed – DismAddPackageInternal(hr:0x800f081e)
Error SP CAddPackage::DoExecute: Failed to add package Add [1] package C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\9f24bc49f22b4a2eda1267a5c08b0903\amd64_Microsoft-Windows-MediaPlayer-PackageAMD6410.0.17134.1. Error: 0x800F081E
Error SP Operation failed: Add [1] package C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\9f24bc49f22b4a2eda1267a5c08b0903\amd64_Microsoft-Windows-MediaPlayer-PackageAMD6410.0.17134.1. Error: 0x800F081E

Rõ ràng là thiết lập Spring Creators Update không thể cài đặt hoặc cập nhật gói Windows Media Player.

Giải pháp

Gỡ cài đặt hoặc nhiều Tính năng Windows Media qua hộp thoại Tính năng tùy chọn, sau đó cố gắng cài đặt Bản cập nhật Windows 10 Spring Creators.

Ghi chú: Nếu đang chạy Windows N Edition hoặc KN Edition, bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Windows Media Player (Media Features) từ liên kết này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here