get file hash via the right-click menu

Hashing có nghĩa là lấy một chuỗi đầu vào có độ dài bất kỳ và đưa ra đầu ra có độ dài cố định. Sử dụng thuật toán băm mật mã – ví dụ: MD5, SHA-256, SHA-384, bạn có thể xác minh xem hai tệp có giống hệt nhau hay không. Tổng kiểm tra là một giá trị băm được sử dụng để thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu trên tệp. Đó là một loại chữ ký cho một tập tin.

Khi bạn tải xuống các tệp lớn từ internet, chẳng hạn như file ISO của Windows 10, có khả năng tệp bị hỏng hoặc mất một vài bit do kết nối không nhất quán hoặc các yếu tố khác. Xác minh băm là cách tốt nhất để so sánh hai mã băm – tệp nguồn trên trang web hoặc máy chủ so với bản sao đã tải xuống.

Nhiều nhà cung cấp phần mềm đưa ra hàm băm để tải xuống tệp trên trang web của họ. Bạn có thể đã thấy trong các trang web torrent rằng giá trị băm thường đi kèm với liên kết tải xuống.

lấy băm tệp qua menu chuột phải

Ngoài ra, so sánh tổng kiểm tra băm là một cách tuyệt vời để xác định các tệp trùng lặp trong máy tính hoặc so sánh hai thư mục.

Trong bài viết này, chúng ta hãy xem cách lấy hàm băm mật mã bằng thuật toán MD5, SHA-256, SHA-384 bằng nhiều phương pháp khác nhau và cách tích hợp chức năng vào menu ngữ cảnh.

Nhận File Hash Checksum thông qua Menu chuột phải trong Windows

Sử dụng PowerShell

Sử dụng Windows PowerShell (powershell.exe), bạn có thể nhanh chóng lấy tệp băm bằng một command line. Đây là ví dụ về command line:

get-filehash -path "C:UsersrameshDesktopreinstall-preinstalledApps.zip" | format-list

Điều này xuất ra tệp băm (theo mặc định, nó sử dụng thuật toán SHA256) như hình dưới đây:

lấy băm tệp qua menu chuột phải

Algorithm : SHA256
Hash   : 3A0F056494EB1C0257FCDB59F9F93811962D4F796AD2596EC6FF1CDF8D365470
Path   : C:UsersrameshDesktopreinstall-preinstalledApps.zip

Để sử dụng bất kỳ thuật toán nào khác – ví dụ: SHA384, bạn có thể thêm -Algorithm SHA384 tham số cho command line trên.

Thí dụ:

get-filehash -path "C:UsersrameshDesktopreinstall-preinstalledApps.zip" -Algorithm SHA384 | format-list

Các giá trị được chấp nhận cho -Algorithm tham số là:

 • SHA1
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512
 • MD5

Sao chép vào khay nhớ tạm

Để sao chép đầu ra vào khay nhớ tạm, hãy chuyển đầu ra vào kẹp lệnh, như dưới đây:

get-filehash -path "C:UsersrameshDesktopreinstall-preinstalledApps.zip" | format-list | clip

Tích hợp lệnh vào menu chuột phải

Để thêm lệnh PowerShell vào menu chuột phải cho tệp, đây là tệp .reg:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses*shellgethash]
@="Get File Hash"

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses*shellgethashcommand]
@="powershell -WindowStyle Minimized -command get-filehash -literalpath '%1' -algorithm SHA256 | fl | clip"
 • Sao chép các dòng trên vào Notepad và tạo tệp .reg. Để biết more Info, hãy xem bài viết Cách tạo và sử dụng tệp .reg.
 • Bấm đúp vào tệp .reg để áp dụng nội dung vào registry.
 • Bây giờ, nhấp chuột phải vào một tệp và nhấp vào Nhận tệp băm lệnh trong menu ngữ cảnh.
  lấy băm tệp qua menu chuột phải

Lệnh khởi chạy PowerShell, lần lượt tạo ra tệp băm và sao chép nó vào khay nhớ tạm thời tự động.

Đến tẩy tùy chọn menu ngữ cảnh mà bạn đã thêm, sử dụng tệp .reg hoàn tác này

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USERSoftwareClasses*shellgethash]

Sử dụng Certutil.exe với VBScript

Certutil.exe là một chương trình command line tích hợp được cài đặt như một phần của Dịch vụ Chứng chỉ. Bạn có thể sử dụng Certutil.exe để tính tổng kiểm tra tệp bằng cách sử dụng các thuật toán băm khác nhau. Cú pháp command line sau được sử dụng để tính toán tổng kiểm tra SHA256 của tệp bằng Certutil.exe từ cửa sổ Dấu nhắc lệnh.

certutil.exe -hashfile file_name SHA256

Nếu bạn muốn triển khai Certutil.exe trong menu chuột phải của mình, đây là một VBScript thực hiện chính xác điều đó.

 1. Sao chép mã VBScript sau vào Notepad.
 2. Lưu tệp với phần mở rộng .vbs – ví dụ: get-hash-certutil.vbs trong một dài hạn thư mục.
  'Get File hash via the right-click menu
  'SHA256 hash for the file is copied to the clipboard automatically
  'Created: June 4, 2019 by Ramesh Srinivasan - windows79.com
  
  Option Explicit
  Dim WshShell, sOut, sFileName, sCmd, oExec, strInput
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  
  If WScript.Arguments.Count = 0 Then
    strInput = InputBox("Type ADD to add the Get File Hash context menu item, or REMOVE to remove the item", "ADD")
    If ucase(strInput) = "ADD" Then
     sCmd = "wscript.exe " & chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " " & """" & "%1" & """"
     WshShell.RegWrite "HKCUSoftwareClasses*shellgethash", "Get File Hash", "REG_SZ"
     WshShell.RegWrite "HKCUSoftwareClasses*shellgethashcommand", sCmd, "REG_SZ"
     WScript.Quit
    ElseIf ucase(strInput) = "REMOVE" Then
     sCmd = "reg.exe delete HKCUSoftwareClasses*shellgethash" & "/f"
     WshShell.Run sCmd, 0
     WScript.Quit
    End If
  Else
    sFileName = """" & WScript.Arguments(0) & """"
    sCmd = "cmd.exe/c certutil.exe -hashfile " & sFileName & " SHA256" & _
    " | findstr/v " & chr(34) & "completed successfully" & Chr(34) & " | clip"
    WshShell.Run sCmd, 0
  End If
 3. Bấm đúp vào tệp để chạy nó.
 4. Trong hộp nhập xuất hiện, hãy nhập ADD và bấm OK.

Nó thêm vào Nhận tệp băm lệnh trong menu ngữ cảnh.

lấy băm tệp qua menu chuột phải

Nhấp vào mục menu tính toán SHA256 băm và sao chép nó vào Clipboard tự động.

Mở Notepad và dán tệp băm được lưu trữ trong khay nhớ tạm.

lấy băm tệp qua menu chuột phải - certutil

Ghi chú: Để xóa mục nhập menu ngữ cảnh, hãy bấm đúp vào tệp để chạy nó. Sau đó, gõ REMOVE và bấm OK.

Tập lệnh trên sử dụng certutil.exe được tích hợp sẵn để tạo băm tệp, bằng cách chạy lệnh và chuyển hướng xuất ra khay nhớ tạm sử dụng Clip.exe:

certutil -hashfile file_name SHA256

Đây là cách đầu ra sẽ trông như thế nào khi chạy nó từ Command Prompt.

lấy băm tệp qua menu chuột phải - certutil

Certutil.exe hỗ trợ MD2 MD4 MD5 SHA1 SHA256 SHA384 SHA512 các thuật toán băm.

Một cách khác để lấy băm tệp qua menu ngữ cảnh là sử dụng tiện ích của bên thứ ba như HashMyFiles.


Tiện ích HashMyFiles từ NirSoft

HashMyFiles là một tiện ích nhỏ của Nirsoft cho phép bạn tính toán các băm MD5 và SHA1 của một hoặc nhiều tệp trong hệ thống của mình. Bạn có thể dễ dàng sao chép danh sách băm MD5/SHA1 vào khay nhớ tạm hoặc lưu chúng vào tệp văn bản/HTML/XML. HashMyFiles cũng có thể được khởi chạy từ menu ngữ cảnh của Windows Explorer và hiển thị các băm MD5, SHA256, SHA384, SHA512 của tệp hoặc thư mục đã chọn.

lấy băm tệp qua menu chuột phải - hashmyfiles

Từ menu Tùy chọn, hãy nhấp vào Bật menu ngữ cảnh của Explorer tùy chọn để kích hoạt nó. Nó thêm tùy chọn HashMyFiles vào menu ngữ cảnh cho các tệp và thư mục.

lấy băm tệp qua menu chuột phải - hashmyfiles

Tải xuống HashMyFiles từ Nirsoft.net


Sử dụng 7-Zip

Tiện ích nén phổ biến 7-Zip có một tính năng có thể tính toán tổng kiểm tra CRC hoặc SHA thông qua menu chuột phải. 7-Zip là một phần mềm được sử dụng rộng rãi và rất có thể bạn đã cài đặt nó trên máy tính của mình.

Trong thiết lập 7-Zip chưa bật tùy chọn này, bạn có thể bật tùy chọn này bằng cách nhấp vào menu Công cụ, nhấp vào Tùy chọn và bật CRC SHA > tùy chọn dưới Các mục menu ngữ cảnh: danh sách. Bấm OK để lưu cài đặt của bạn.

nhận tệp băm nhấp chuột phải vào menu 7-zip

Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột phải vào một tệp, nhấp vào CRC SHA và sau đó chọn một thuật toán băm như CRC-32, CRC-64, SHA-1, SHA-256 từ menu phụ. Để chọn tất cả các thuật toán băm ở trên (và BLAKE2 ngoài thuật toán), nhấp vào dấu hoa thị (*) Lựa chọn.

nhận tệp băm nhấp chuột phải vào menu 7-zip

Thông tin tổng kiểm tra được trình bày trong một hộp thoại riêng biệt.

nhận tệp băm nhấp chuột phải vào menu 7-zip

Bạn có thể chọn các mục và nhấn Ctrl + C trên bàn phím của bạn để sao chép nó vào khay nhớ tạm.


Sử dụng HashTools từ Pháo đài nhị phân

HashTools bởi Binary Fortress Software tính toán và kiểm tra các hàm băm chỉ với một cú nhấp chuột! Hỗ trợ CRC32, MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512 và SFV’s, cũng như tích hợp vào menu ngữ cảnh của Windows Explorer để truy cập bằng một cú nhấp chuột.

Cài đặt HashTools hoặc chạy phiên bản di động hoặc công cụ. Nhấp vào nút Tùy chọn được hiển thị với biểu tượng bánh răng và nhấp vào Thêm vào menu ngữ cảnh của Windows.

Bấm chuột phải vào tệp hoặc một tập hợp tệp và bấm Hash với HashTools trong menu ngữ cảnh.

lấy băm tệp qua menu chuột phải - hashtools

Thao tác này khởi chạy chương trình HashTools và thêm (các) tệp đã chọn vào danh sách. Tiếp theo, nhấp vào thuật toán băm (ví dụ: CRC, MD5, SHA1, SHA256, v.v.) để tạo tổng kiểm tra băm cho các tệp.

lấy băm tệp qua menu chuột phải - hashtools

Bạn có biết bất kỳ công cụ hoặc phương pháp nào khác để tính toán băm tệp không? Hãy cùng biết trong phần Bình luận bên dưới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here