hyperlinks application not found

Khi bạn nhấp vào một siêu liên kết trong ứng dụng thư của mình, chẳng hạn như Microsoft Outlook, Windows Mail hoặc Windows Live Mail, bạn có thể thấy Application not found hoặc là General failure. Điều này xảy ra nếu trình duyệt mặc định không được đặt hoặc liên kết tệp html và/hoặc liên kết giao thức http không được đặt chính xác. Lỗi tương tự có thể xảy ra khi bấm đúp vào tệp Shortcut Internet (.URL) trong hệ thống.

ứng dụng siêu liên kết không tìm thấy

Để giải quyết sự cố, hãy sử dụng Chương trình Mặc định để đặt lại tùy chọn trình duyệt Web mặc định.

Khắc phục lỗi “Application not found” bằng cách đặt lại trình duyệt mặc định

1. Mở Control Panel, Default Programs

2. Nhấp vào Set your default programs

3. Chọn trình duyệt web của bạn từ danh sách

4. Nhấp vào Set this program as default

5. Nhấp vào OK.

Sau đó làm theo các bước sau:

6. Nhấp vào Set program access and computer defaults

7. Nhấp vào Continue nếu bạn thấy lời nhắc User Account Control.

8. Nhấp vào Custom

9. Chọn trình duyệt web của bạn từ danh sách

10. Nhấp vào OK.

Thao tác này sẽ tự động sửa chữa các liên kết giao thức siêu liên kết/http ở đó bằng cách sửa các lỗi Không tìm thấy ứng dụng hoặc Lỗi chung khi mở siêu liên kết từ thư..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here