1. Home
 2. Ứng Dụng
 3. Cách sử dụng lệnh Powercfg: Quản lý cài đặt nguồn từ Command Prompt

Cách sử dụng lệnh Powercfg: Quản lý cài đặt nguồn từ Command Prompt

Powercfg trên Windows cho phép người dùng cấu hình cài đặt nguồn trên máy tính xách tay/máy tính để bàn. Sử dụng lệnh này, chúng tôi có thể định cấu hình các cài đặt liên quan đến bộ hẹn giờ nhàn rỗi, báo pin yếu, bộ hẹn giờ ngủ đông/ngủ, v.v.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Nhận chi tiết chương trình hoạt động hiện tại:

powercfg  -getActiveScheme

Thí dụ:

c:\>powercfg -getActiveScheme
Power Scheme GUID: 4ac93938-c0ab-4b33-9150-b71bf11e59d3 (Maximum Battery Life)
c:\>

Liệt kê các sơ đồ nguồn hiện có trên hệ thống

c:\>powercfg /list

Existing Power Schemes (* Active)
-----------------------------------
Power Scheme GUID: 01360e7e-525f-4625-ab94-f283dcfbd515 (Maximum Performance)
Power Scheme GUID: 25703703-e852-4c6a-b8d5-b36dd2e3f757 (Timers off (Presentation))
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Balanced)
Power Scheme GUID: 4ac93938-c0ab-4b33-9150-b71bf11e59d3 (Maximum Battery Life) *
Power Scheme GUID: 6aea82bd-cf7f-424c-aee8-7dba1ee06330 (Video Playback)
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (High performance)
Power Scheme GUID: 8ce8c17f-8bb0-4d23-98d1-ae3311cbee5a (Power Source Optimized)
Power Scheme GUID: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (Power saver)

Đặt sơ đồ nguồn điện hoạt động

powercfg -setactive scheme-guid

(hoặc là)

powercfg -s scheme-guid

Thí dụ:

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

c:\>powercfg -GETACTIVESCHEME
Power Scheme GUID: 4ac93938-c0ab-4b33-9150-b71bf11e59d3 (Maximum Battery Life)
c:\>powercfg -setactive a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a
c:\>powercfg -GETACTIVESCHEME
Power Scheme GUID: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (Power saver)

Nhận cài đặt lược đồ hiện tại:

powercfg /query

Tuyendaily22
Menu