Windows 10 đi kèm với nhiều ứng dụng Hiện đại cài sẵn trong đó một số ứng dụng có thể không hữu ích với bạn. PowerShell, như bạn có thể đã biết, cho phép bạn gỡ cài đặt các ứng dụng riêng lẻ hoặc tất cả các ứng dụng bằng một lệnh duy nhất.

Nếu bạn đã sử dụng lệnh sau để gỡ cài đặt tất cả các ứng dụng đi kèm trong Windows 10, bạn nên nhận thấy rằng ứng dụng “Windows Store” rất hữu ích (hiện được gọi là “Microsoft Store”) là một trong những ứng dụng bị xóa đó.

Get-AppXPackage | Remove-AppxPackage

Nếu không có ứng dụng “Windows Store”, bạn sẽ không thể cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Store. Bài đăng này cho bạn biết cách lấy lại ứng dụng Microsoft Store sau khi vô tình gỡ cài đặt bằng PowerShell.

Cài đặt lại ứng dụng Microsoft Store

Đây là cách cài đặt lại Microsoft Store. Phương pháp đầu tiên áp dụng nếu thư mục gói ứng dụng Microsoft Store còn nguyên vẹn. Phương pháp thứ 2 nên được sử dụng nếu thư mục gói ứng dụng được Microsoft Store cung cấp không tồn tại.

Phương pháp 1: Sử dụng PowerShell

Để khôi phục hoặc cài đặt lại Windows Store trong Windows 10, hãy khởi động PowerShell với tư cách Administrator. Nhấp vào Start, nhập Powershell. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp chuột phải vào “PowerShell” và nhấp vào Run as administrator.

PowerShell - Run as administrator

Trong cửa sổ PowerShell, nhập lệnh sau và nhấn Enter:

Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
cài đặt lại cửa hàng windows bằng powershell
Khôi phục Windows Store bằng lệnh Add-AppxPackage

Điều đó sẽ cài đặt lại ứng dụng Microsoft Store.

Nếu bạn muốn cài đặt lại hoặc khôi phục tất cả các ứng dụng Windows 10 được tích hợp sẵn (bao gồm cả Microsoft Store), hãy sử dụng lệnh sau:

Get-AppXPackage -allusers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Tuy nhiên, đối với một số người dùng, các lệnh trên có thể gây ra một trong các lỗi sau và Store không được khôi phục:

Add-AppxPackage : Cannot find path 'C:AppXManifest.xml' because it does not exist.
At line:1 char:61
+ ... | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.I ...
+         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (C:AppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], ItemNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound, Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CF6, Package could not be registered.
error 0x80070057: While processing the request, the system failed to register the windows.applyDataExtension extension ...
error 0x80070057: Cannot register the request because the following error was encountered during the registration of the windows.applyDataExtension extension: The parameter is incorrect.
An internal error occurred with error 0x80070002.
Package could not be registered. Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsStore_2015.23.23.0_x64__8wekyb3d8bbwe package because there was a merge failure.

Các lỗi trên nếu thư mục gói Microsoft Store bị thiếu (hoặc không đầy đủ) từ C:\Program Files\WindowsApps. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ cần tải xuống gói/gói ứng dụng Microsoft Store từ Microsoft, sau đó cài đặt nó. Các hướng dẫn được đưa ra trong Phương pháp 2 phía dưới.

Phương pháp 2: Tải xuống trình cài đặt Microsoft Store (gói Appx)

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Microsoft Store và các phụ thuộc của nó ở dạng gói .Appx và .AppxBundle hoặc trình cài đặt từ máy chủ của Microsoft. Làm theo các bước sau để làm như vậy:

 1. Truy cập trang web sau:
  https://store.rg-adguard.net/

  Trang web của bên thứ ba ở trên có thể tạo liên kết tải xuống (tới trình cài đặt ứng dụng) cho ứng dụng đã chọn. Đây là các liên kết tải xuống trực tiếp trỏ đến các máy chủ chính thức của Microsoft.

 2. Trên trang trên, hãy dán liên kết sau vào hộp văn bản URL. Sau đây là liên kết chính thức của ứng dụng Microsoft Store.
  https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-store/9wzdncrfjbmp
 3. Lựa chọn Retail (hoặc nhánh thích hợp tương ứng), và nhấp vào nút the generate.
  gói ứng dụng cài đặt lại microsoft store
 4. Vì ứng dụng Microsoft Store phụ thuộc vào .NET Framework, .NET Runtime và VC Libs, hãy tải xuống các gói mới nhất của từng mục được liệt kê. Hãy chắc chắn tải xuống những cái đúng khớp với bitness (x86 so với x64) trên Windows 10 của bạn.
 5. Bây giờ, bạn đã tải xuống bốn gói Appx này – số phiên bản sẽ thay đổi tùy theo phiên bản/phiên bản của ứng dụng Microsoft Store.
  Microsoft.NET.Native.Framework.2.2_2.2.27912.0_x64__8wekyb3d8bbwe.Appx
  
  Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2_2.2.28604.0_x64__8wekyb3d8bbwe.Appx
  
  Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.29231.0_x64__8wekyb3d8bbwe.Appx
  
  Microsoft.WindowsStore_12010.1001.313.0_neutral___8wekyb3d8bbwe.AppxBundle

  gói ứng dụng cài đặt lại microsoft store

 6. Trước tiên, hãy chạy từng trình cài đặt .appx vì chúng là phần phụ thuộc của Microsoft Store. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng PowerShell để cài đặt từng gói. Cú pháp Command Line PowerShell bên dưới:
  Add-AppxPackage -Path "C:\Path\filename.Appx"

  Nếu bạn gặp lỗi Deployment failed with HRESULT: 0x80073D02, bỏ qua gói. Rất có thể là do gói hoặc phần phụ thuộc đã được cài đặt và hiện đang được một số ứng dụng khác sử dụng.

  Ngoài ra, bạn có thể chạy lệnh sau để kiểm tra xem gói ứng dụng đã được cài đặt hay chưa:

  get-appxpackage | sort-object -Property PackageFullName | select packagefullname | out-gridview

  Nếu gói (của cùng một phiên bản) đã được cài đặt, bạn không phải cài đặt lại.

  liệt kê các gói đã cài đặt

  Bạn gặp lỗi 0x80073D05?

  Bạn có thể gặp lỗi sau khi cài đặt một gói (ví dụ: VCLibs)

  App installation failed with error message: An internal error occurred with error 0x80073D05

  Mã lỗi 0x80073D05 biểu thị “An error occurred while deleting the package’s previously existing application data.”

  Khởi động lại Windows và thử cài đặt lại ứng dụng. Hy vọng rằng lần này, trình cài đặt có thể xóa dữ liệu ứng dụng thành công.

  Nếu lỗi tương tự xảy ra, điều này có thể do các tệp bị hỏng trong thư mục của ứng dụng.

  Mở C:\Users\(Your Username)\AppData\Local\Packages và thử đổi tên thư mục liên quan đến ứng dụng (ví dụ: Microsoft.VCLibs.140.00_8wekyb3d8bbwe) bạn đang cố gắng cài đặt. Nếu Windows không cho phép bạn xóa thư mục, hãy thử chuyển nó sang một thư mục hoặc ổ đĩa khác. Hoặc, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để xóa thư mục cứng đầu.

 7. Cuối cùng, chạy tệp .appxbundle của Windows Store và hoàn tất quá trình.
  gói ứng dụng cài đặt lại microsoft store
 8. Đó là nó. Ứng dụng Microsoft Store hiện đã được khôi phục. Mở Microsoft Store → Settings để kiểm tra phiên bản của nó.
  gói ứng dụng cài đặt lại microsoft store

Xác minh thông tin ứng dụng Microsoft Store bằng PowerShell (Optional)

Sau khi cài đặt gói appx của Microsoft Store, nó sẽ khôi phục các thư mục sau trong thư mục Program FilesWindowsApps:

Microsoft.WindowsStore_nnnnn.nnnn.nnn.n_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsStore_nnnnn.nnnn.n.n_x64__8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsStore_nnnnn.nnnn.n.n_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe

Tùy ý, để xác minh thông tin ứng dụng Microsoft Store, hãy mở cửa sổ PowerShell (Administrator) và chạy lệnh sau:

Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore
Name          : Microsoft.WindowsStore
Publisher       : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US
Architecture      : X64
ResourceId       :
Version        : 12010.1001.3.0
PackageFullName    : Microsoft.WindowsStore_12010.1001.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe
InstallLocation    : C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.WindowsStore_12010.1001.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe
IsFramework      : False
PackageFamilyName   : Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe
PublisherId      : 8wekyb3d8bbwe
PackageUserInformation : {S-1-5-21-460002293-3200999940-3601599048-1002 [shelltest]: Staged,
             S-1-5-21-460002293-3200999940-3601599048-500 [Administrator]: Installed,
             S-1-5-21-460002293-3200999940-3601599048-1001 [Ramesh Srinivasan]: Installed}
IsResourcePackage   : False
IsBundle        : False
IsDevelopmentMode   : False
NonRemovable      : False
Dependencies      : {Microsoft.NET.Native.Framework.2.2_2.2.27912.0_x64__8wekyb3d8bbwe,
             Microsoft.NET.Native.Runtime.2.2_2.2.28604.0_x64__8wekyb3d8bbwe,
             Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.29231.0_x64__8wekyb3d8bbwe,
             Microsoft.WindowsStore_12010.1001.3.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe}
IsPartiallyStaged   : False
SignatureKind     : Store
Status         : Ok

gói ứng dụng cài đặt lại microsoft store

Bạn sẽ thấy rằng ứng dụng Microsoft Store đã được cài đặt đầy đủ cùng với các phụ thuộc của nó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here