1. Home
  2. Sửa Lỗi
  3. Khắc phục: “Ứng dụng này không thể mở. Kiểm tra Windows Store để biết thêm thông tin ”Lỗi trong Windows 10

Khắc phục: “Ứng dụng này không thể mở. Kiểm tra Windows Store để biết thêm thông tin ”Lỗi trong Windows 10

Cá cược Fi88 - Nhà cái hàng đầu châu Á 

 

Các ứng dụng được cài đặt từ Store thường mở và hoạt động mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Tuy nhiên, đôi khi, bạn có thể nhận được “Ứng dụng này không thể mở. Kiểm tra Windows Store để biết more Info về lỗi ứng dụng ”trong khi cố gắng mở một ứng dụng.

Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, tôi đã gặp lỗi khi cố gắng mở ứng dụng Windows Live Writer được cài đặt từ Cửa hàng. Ứng dụng từ chối mở và sẽ ném “Ứng dụng này không thể mở. Kiểm tra Windows Store để biết more Info về ứng dụng”Lỗi mỗi khi tôi thử khởi chạy Open Live Writer.

Lỗi không thể mở ứng dụng này

Nếu bạn cũng gặp phải lỗi tương tự đối với ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng, bạn có thể sửa lỗi và mở ứng dụng bằng cách làm theo các giải pháp dưới đây.

Ứng dụng này không thể mở. Kiểm tra Windows Store để biết more Info

Phương pháp 1 trong 3

Bước 1: Khi bạn gặp lỗi “Ứng dụng này không thể mở”, hãy nhấp vào Xem trong cửa hàng liên kết để mở trang chính thức của ứng dụng trong ứng dụng Store.

Lỗi không thể mở ứng dụng này

Bước 2: Trang ứng dụng trong Cửa hàng sẽ hiển thị các nút Khởi chạy và Cài đặt lại. Bấm vào Cài đặt lại để tự động cài đặt lại ứng dụng mà không xóa dữ liệu được lưu trữ trong ứng dụng.

Ứng dụng này không thể mở lỗi pic1

Sau khi ứng dụng được cài đặt lại, hãy nhấp vào nút Mở hoặc sử dụng menu Bắt đầu để khởi chạy ứng dụng. Ứng dụng bây giờ sẽ mở mà không có lỗi ngay bây giờ.

Phương pháp 2 trong 3

Nếu bạn không thể giải quyết lỗi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phương pháp ở trên, bạn có thể thử sửa chữa hoặc cài đặt lại theo cách thủ công. Đây là cách để làm điều đó.

Bước 1: Mở cài đặt và điều hướng đến Ứng dụng > Ứng dụng và tính năng.

Bước 2: Tìm mục nhập của ứng dụng từ chối mở và hiển thị lỗi ở trên. Nhấp vào mục nhập của ứng dụng để xem Advanced Options liên kết. Bấm vào cùng.

Ứng dụng này không thể mở lỗi pic4

Bước 3: Cuộn xuống trang để xem các tùy chọn Sửa chữa và Đặt lại. Bấm vào Sửa trước tiên để sửa chữa ứng dụng. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại ứng dụng bằng cách nhấp vào Cài lại cái nút. Lưu ý rằng việc đặt lại ứng dụng có thể xóa tất cả dữ liệu được lưu trong ứng dụng đó trên PC của bạn.

Ứng dụng này không thể mở lỗi pic3

Phương pháp 3/3

Nếu lỗi tiếp tục xuất hiện, bạn cần gỡ cài đặt ứng dụng theo cách thủ công, sau đó cài đặt bản sao mới của ứng dụng đó từ Cửa hàng. Để làm việc đó:

Bước 1: Hướng đến Cài đặt > Ứng dụng > Ứng dụng và tính năng.

Bước 2: Tìm mục nhập của ứng dụng, nhấp vào mục nhập và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt cái nút. Xin lưu ý rằng bạn phải nhấp vào mục nhập của ứng dụng để hiển thị nút Gỡ cài đặt ẩn.

Ứng dụng này không thể mở lỗi pic4

Bấm vào Gỡ cài đặt để gỡ cài đặt ứng dụng.

Cá cược Fi88 - Nhà cái hàng đầu châu Á 

 

Bước 3: Mở ứng dụng Store, tìm kiếm ứng dụng và sau đó nhấp vào Được/Tải về để tải xuống và cài đặt giống nhau.

Tuyendaily22
Menu