connect Windows 10 PC to Wi-Fi network without entering password pic3.jpg

Bạn muốn kết nối PC mới với Internet qua Wi-Fi nhưng không thể nhớ mật khẩu Wi-Fi? Bạn muốn nhanh chóng kết nối PC với modem hoặc bộ định tuyến mà không cần nhập mật khẩu? Dưới đây là cách sử dụng tính năng Wi-Fi Protected Setup (WPS) để kết nối với mạng Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu.

Hầu hết các bộ định tuyến và modem hiện đại có Wi-Fi tích hợp đều hỗ trợ thiết lập Wi-Fi được bảo vệ hoặc thường được gọi là WPS. Tính năng WPS cho phép bạn kết nối thiết bị với modem hoặc bộ định tuyến được hỗ trợ mà không cần nhập mật khẩu.

Kết nối Windows 10 với mạng Wi-Fi bằng WPS

Nếu modem hoặc bộ định tuyến hỗ trợ WPS, nó sẽ có nút WPS ở đâu đó trên đó. Bạn thậm chí có thể kiểm tra hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến hoặc modem để kiểm tra xem nó có hỗ trợ WPS hay không.

Windows 10 giúp bạn dễ dàng kết nối PC với bộ định tuyến hoặc modem được hỗ trợ WPS. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy cách kết nối PC Windows 10 với modem hoặc bộ định tuyến mà không cần nhập Mật khẩu mạng wifi.

Kết nối Windows 10 với mạng Wi-Fi bằng WPS

Quan trọng: Chúng tôi giả định rằng bộ định tuyến Wi-Fi của bạn đã được bật và hỗ trợ WPS.

Bước 1: Bấm vào biểu tượng không dây trong khu vực khay hệ thống của thanh tác vụ để xem thông tin về tất cả các mạng Wi-Fi được PC của bạn phát hiện.

kết nối PC Windows 10 với mạng Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu pic1

Nếu bạn không thể thấy biểu tượng mạng Wi-Fi, hãy tham khảo hướng dẫn cách khôi phục biểu tượng không dây bị thiếu của chúng tôi.

Bước 2: Nhấp vào mạng Wi-Fi mà bạn muốn kết nối PC của mình.

Bước 3: Bây giờ bạn sẽ thấy Kết nối cái nút. Windows 10 tự động chọn Kết nối tự động Lựa chọn. Bỏ chọn tùy chọn nếu bạn không muốn Windows 10 tự động kết nối với mạng Wi-Fi đó mỗi khi bạn bật PC.

kết nối PC Windows 10 với mạng Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu pic2

Bước 4: Bây giờ bạn sẽ thấy lời nhắc mật khẩu. Trong bước này, bạn không cần nhập mật khẩu Wi-Fi nếu bộ định tuyến Wi-Fi của bạn hỗ trợ WPS (Wi-Fi Protected Setup). Bạn có thể kết nối PC chạy Windows 10 với mạng Wi-Fi của mình chỉ bằng cách nhấn nút WPS trên bộ định tuyến. Hầu hết tất cả các modem và bộ định tuyến hiện đại đều có nút WPS.

kết nối PC Windows 10 với mạng Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu pic3.jpg

Khi bạn thấy lời nhắc mật khẩu trên màn hình Windows 10, chỉ cần nhấn nút WPS trên bộ định tuyến hoặc modem để tự động chuyển thông tin mật khẩu bộ định tuyến/modem sang PC và kết nối PC của bạn với mạng Wi-Fi.

kết nối PC Windows 10 với mạng Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu pic5

Tín dụng hình ảnh cho Netgear

Lưu ý rằng nút WPS thường nằm ở phía trước của bộ định tuyến hoặc modem nhưng nó có thể ở bất kỳ đâu trên modem hoặc bộ định tuyến. Ngoài ra, trên một số modem hoặc bộ định tuyến, bạn có thể cần nhấn nút WPS trong vài giây. Bạn sẽ thấy thông báo “Lấy cài đặt từ bộ định tuyến” trên bản phát Wi-Fi PC chạy Windows 10 của mình khi bạn nhấn nút WPS.

kết nối PC Windows 10 với mạng Wi-Fi mà không cần nhập mật khẩu pic4

Sau khi kết nối, bạn sẽ có thể duyệt internet.

Nếu bạn đang thắc mắc, đây là thủ tục một lần. Bạn không cần phải nhấn nút WPS mỗi lần để kết nối PC với mạng Wi-Fi.

Bạn cũng có thể quan tâm đến kiểm tra lịch sử Wi-Fi trên PC chạy Windows 10 của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here