1. Home
 2. Windows 10
 3. Đặt máy in mặc định trong Windows 7

Đặt máy in mặc định trong Windows 7

Trong Windows 7, chúng ta có thể đặt máy in mặc định từ control Panel -> Thiết bị và máy in. Đối với những người yêu thích Windows và quản trị viên hệ thống, đây là mẹo command line để thực hiện điều tương tự với một lệnh wmic đơn giản. Đọc tiếp…

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Đầu tiên, chúng ta hãy lấy danh sách các máy in được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể chạy lệnh dưới đây cho danh sách này.

wmic printer get name, default

Ví dụ: lệnh trên in nội dung sau trên máy tính của tôi.

c:>wmic printer get name, default
Default Name
FALSE  Send To OneNote 2010
FALSE  Eng_Printer_1stFloor
FALSE  HR_printer_2ndFloor
TRUE   HP_COLOR_PRINTER
FALSE  Microsoft XPS Document Writer
FALSE  Fax

Như bạn có thể thấy, nó cũng cho chúng ta biết cái nào là máy in mặc định.

Nhận tên máy in mặc định

wmic printer where default="TRUE" get name

Đặt máy in mặc định

Bây giờ, cú pháp để thiết lập một máy in mặc định mới:

wmic printer where name="printername" call setdefaultprinter

Máy in mặc định trong ví dụ của chúng tôi là ‘HP_COLOR_PRINTER’. Bây giờ, hãy thay đổi nó thành ‘Eng_Printer_1stFloor’. Lệnh cho điều này sẽ là.

wmic printer where name="Eng_Printer_1stFloor" call setdefaultprinter

Lệnh này cũng hoạt động trên Server 2008. Mặc dù tôi chưa xác minh, nhưng nó cũng sẽ hoạt động cho các phiên bản Windows khác (XP, Vista, Server 2003).

Bài viết liên quan:

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Quản lý máy in trong XP, Server 2003 từ command line Windows.
Quản lý công việc máy in từ dấu nhắc lệnh của Windows.

Tuyendaily22
Menu