Tuesday, July 27, 2021

[FIX LỖI] 1068 “The dependency service or group failed to start” trên Windows

0
Khi bạn cố gắng khởi động dịch vụ Print Spooler (qua services.msc), một trong các thông báo lỗi sau có thể xuất hiện và dịch vụ Print Spooler không khởi động...

Khôi phục Thiếu “Thư mục đã nén (nén)” để Gửi tới Menu

0
Bài viết này cho bạn biết cách khôi phục mục "Thư mục được nén (đã nén)" bị thiếu vào menu "Gửi tới" của bạn trong tất cả các phiên bản Windows,...

HOT NEWS

APLICATIONS

Cách Ẩn Mạng Wi-Fi (SSID) của hàng xóm trên Windows

0
Khi nhấp vào biểu tượng Wi-Fi trong khu vực Thông báo, bạn sẽ thấy danh sách các chương trình phát sóng mạng Không dây...