view and clear clipboard history in windows 10 pic4

Sao chép và dán là những thao tác cơ bản mà tất cả chúng ta thực hiện hàng ngày để di chuyển tệp và thư mục. Như bạn đã biết, khi bạn sao chép một thứ gì đó trong hệ điều hành Windows, nó sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm (Clipboard) để bạn có thể dán nó vào một nơi khác.

Trước đó, Clipboard không hiển thị, có nghĩa là chúng tôi không thể thấy (các) mục hiện được sao chép trong khay nhớ tạm. Chúng tôi phải dán (các) mục vào đâu đó để xem có gì trong khay nhớ tạm. Trên hết, khay nhớ tạm không thể lưu giữ nhiều trường hợp hoạt động sao chép. Tóm lại, Windows 10 đã không giữ lịch sử của các mục được sao chép vào khay nhớ tạm.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>xem và xóa lịch sử khay nhớ tạm trong windows 10 pic2 </sourcedata-lazy-=””>

Có các tiện ích của bên thứ ba xung quanh để lưu các mục trong khay nhớ tạm để dán sau hoặc dán tất cả các mục.

Bắt đầu với bản dựng Windows 10 Redstone 5 (bản dựng 17666), có một cách để xem và quản lý khay nhớ tạm. Windows 10 hiện cho phép bạn xem những gì hiện được sao chép vào khay nhớ tạm (hiện giới hạn đối với văn bản thuần túy, HTML và hình ảnh dưới 1 MB). Ngoài ra, bạn có thể sao chép mục đã sao chép trước đó bằng cách nhấp vào mục đó trong hộp thoại Bảng tạm hiển thị khi bạn nhấn logo Windows và phím V.

Khi bạn đang xem lịch sử khay nhớ tạm, bạn có thể ghim một mục vào khay nhớ tạm để mục đó bị xóa khỏi lịch sử khay nhớ tạm. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn thường xuyên cần dán cùng một văn bản hoặc mục.

Dưới đây là cách xem và xóa lịch sử khay nhớ tạm trong Windows 10.

Xem lịch sử khay nhớ tạm (Clipboard) trong Windows 10

Bước 1: Nhấn phím Windows và V trên bàn phím của bạn để hiển thị hộp thoại Bảng tạm.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>xem và xóa lịch sử khay nhớ tạm trong windows 10 pic3 </sourcedata-lazy-=””>

Xóa các bản sao riêng lẻ khỏi lịch sử Clipboard

Bước 1: Nhấn đồng thời Phím cửa sổ và V để xem hộp thoại Bảng tạm.

Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào một mục mà bạn muốn xóa khỏi lịch sử khay nhớ tạm, sau đó nhấp vào nút “X” bên cạnh một mục khay nhớ tạm để xóa mục đó khỏi lịch sử khay nhớ tạm.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>xem và xóa lịch sử clipboard trong windows 10 pic4 </sourcedata-lazy-=””>

Xóa toàn bộ lịch sử khay nhớ tạm

Bước 1: Hướng đến Settings app > System > Clipboard.

Bước 2: Bên trong Clear Clipboard data , nhấp vào Clear để xóa lịch sử khay nhớ tạm. Hãy nhớ rằng các mục đã ghim sẽ không bị xóa khi bạn xóa lịch sử.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>xem và xóa lịch sử khay nhớ tạm trong windows 10 pic5 </sourcedata-lazy-=””>

Nếu bạn muốn ngăn Windows 10 lưu lịch sử khay nhớ tạm, hãy tắt tùy chọn Save multiple items.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here