1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Cách tìm kiếm các file/folder có dung lượng cao trên Windows

Cách tìm kiếm các file/folder có dung lượng cao trên Windows

Trong Windows, nếu muốn tìm tệp nào đang chiếm phần lớn dung lượng trên đĩa, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tệp đó bằng lệnh explorer. Chỉ cần sắp xếp danh sách các tệp dựa trên thuộc tính kích thước. Nhưng nếu chúng ta cần tìm các tệp có kích thước lớn từ command line thì sao? Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này?

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Chúng tôi có thể tìm thấy điều này bằng cách sử dụng các lệnh windows mà không cần bất kỳ công cụ nào của bên thứ ba. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng chỉ huy forfiles.

Tìm các tệp có kích thước từ 1 MB trở lên.

c:\users\mike>forfiles /S /M * /C "cmd /c if @fsize GEQ 1048576 echo @path"
"c:\Users\mike\AppData\Local\Microsoft\MSOIdentityCRL\Tracing\msoidLiteTrace{9317BCB6-314B-442F-A5DA-9BC2BEBC271D}.txt" "c:\Users\mike\Documents\work\May-2014.txt" "c:\Users\mike\Documents\work\tmp\feed.txt" "c:\Users\mike\Documents\work\tmp\syslog.txt"
Lệnh này in đường dẫn tệp hoàn chỉnh. Nếu bạn chỉ cần in tên tệp, bạn có thể sử dụng @file thay cho @path.

Lệnh tìm tệp có kích thước hơn 100MB

forfiles /S /M * /C "cmd /c if @fsize GEQ 104857600 echo @path"

Tìm tệp có kích thước 1 GB trở lên.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

forfiles /S /M * /C "cmd /c if @fsize GEQ 1073741824 echo @path"

Như hình trên, lệnh này cho phép chúng ta tìm các tệp có kích thước lớn hơn một giá trị nhất định. Sẽ không hữu ích nếu ai đó muốn tìm 10 tệp lớn nhất trong một thư mục. Tôi không thể tìm thấy cách nào để thực hiện việc này bằng cách sử dụng các lệnh gốc của windows. Nếu bạn biết bất kỳ cách nào để làm điều này, vui lòng cho người khác biết bằng cách thêm bình luận bên dưới.

Tuyendaily22
Menu