1. Home
  2. Sửa Lỗi
  3. Cách thêm hoặc xóa sự kiện/ lời nhắc trong lịch Windows 10

Cách thêm hoặc xóa sự kiện/ lời nhắc trong lịch Windows 10

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Tích hợp sẵn Ứng dụng Calendar trong Windows 10 là một công cụ có khả năng quản lý lịch biểu, cuộc họp và cuộc hẹn của bạn.

Ứng dụng Lịch cho phép bạn xem, thêm, chỉnh sửa và xóa các sự kiện hoặc lời nhắc. Bạn có thể sử dụng tính năng này để lên lịch các cuộc hẹn, cuộc họp và các hoạt động hàng ngày quan trọng khác.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Lịch Windows 10 </sourcedata-lazy-=””>

Mặc dù việc thêm và xóa các sự kiện hoặc lời nhắc được thực hiện ngay trong ứng dụng Lịch, nhưng người mới bắt đầu có thể cần một chút trợ giúp. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy cách thêm và xóa các sự kiện/lời nhắc trong ứng dụng Lịch Windows 10.

Thêm sự kiện hoặc lời nhắc vào Lịch Windows 10

Bước 1: Mở ứng dụng Lịch. Trong ngăn bên trái hoặc ngăn trên cùng, hãy chọn một tháng.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic2 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 2: Để thêm một sự kiện, hãy nhấp vào ô ngày trong Lịch. Nhấp vào ô ngày sẽ xuất hiện một hộp thoại nhỏ, nơi bạn có thể nhập tên sự kiện, thời gian, địa điểm và các chi tiết khác.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic4 </sourcedata-lazy-=””>

Nếu bạn muốn thêm các chi tiết bổ sung, chẳng hạn như ghi chú, hãy nhấp vào More details. Bạn cũng có thể đặt sự kiện lặp lại bằng cách nhấp vào biểu tượng lặp lại, sau đó chọn khoảng thời gian.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic7 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 3: Bấm vào Save. Sự kiện hoặc lời nhắc mới được thêm vào sẽ tự động đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn bằng cùng một tài khoản.

Thêm sự kiện ngay từ taskbar Windows 10

Ứng dụng Lịch cho phép bạn thêm sự kiện, nhưng bạn không nhất thiết phải mở Lịch để thêm sự kiện. Bạn có thể thêm sự kiện ngay từ thanh tác vụ. Đây là cách:

Bước 1: Bấm vào ngày và đồng hồ trên thanh tác vụ để xem tờ lịch.

Bước 2: Từ Lịch, hãy chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện. Sau khi chọn một ngày, hãy nhập tên sự kiện vào Add an event or reminder.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic12 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 3: Ngay sau khi nhập tên sự kiện hoặc lời nhắc, bạn sẽ thấy các tùy chọn khác như thời gian và địa điểm.

Cuối cùng, nhấp vào Save.

Xóa sự kiện hoặc lời nhắc trong Lịch Windows 10

Bước 1: Trong ứng dụng Lịch, hãy nhấp vào mục nhập sự kiện để xem một tờ rơi nhỏ hiển thị thêm chi tiết về sự kiện.

Bước 2: Nhấp vào tên sự kiện trong flyout để bắt đầu chỉnh sửa tương tự.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic9 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 3: Để xóa sự kiện đã chọn, hãy nhấp vào Delete. Để chỉ xóa sự kiện hiện tại (chỉ sự kiện cho ngày đã chọn), hãy nhấp vào tùy chọn Delete.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic10 </sourcedata-lazy-=””>

Nếu đó là một sự kiện lặp lại và bạn muốn xóa tất cả các sự kiện lặp lại, hãy nhấp vào Delete all.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic11 </sourcedata-lazy-=””>

Tắt tất cả thông báo từ Lịch trong Windows 10

Nếu bạn không muốn xem bất kỳ thông báo sự kiện nào từ ứng dụng Lịch, bạn có thể làm như vậy trong Cài đặt Windows 10 bằng cách tắt thông báo cho ứng dụng. Đây là cách để làm điều đó.

Bước 1: Đi đến Windows 10 Settings > Notifications & actions.

Bước 2: Đây, trong “Get notifications from these senders”, Tắt nút chuyển đổi bên cạnh ứng dụng Lịch. Đó là nó! Từ bây giờ, trên PC hiện tại, bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo sự kiện nào từ ứng dụng Lịch.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thêm hoặc xóa lời nhắc trong Windows 10 Lịch pic13 </sourcedata-lazy-=””>

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Cách nhập tệp ICS vào Lịch Windows 10.

Tuyendaily22
Menu