change Windows 10 theme pic5

Tính năng chủ đề máy tính để bàn lần đầu tiên được giới thiệu với Windows 7 và cũng có trong Windows 10 mới nhất. Mặc dù chủ đề máy tính để bàn thường bao gồm một loạt các hình nền thú vị, nhưng bạn có thể gộp con trỏ chuột, lược đồ âm thanh, biểu tượng máy tính để bàn và trình Screen Saver với nó.

Trong Windows 7 và 8/8.1, chúng tôi có thể dễ dàng cài đặt các chủ đề mới và chuyển đổi giữa các chủ đề đã cài đặt bằng cách mở cửa sổ Personalization.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thay đổi chủ đề Windows 10 pic5 </sourcedata-lazy-=””>

Cho dù bạn muốn chuyển đổi giữa các chủ đề đã cài đặt hoặc gỡ cài đặt một chủ đề trong Windows 10, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn được đề cập trong các phương pháp nhất định bên dưới.

Để thay đổi chủ đề hiện tại

Bước 1: Kích chuột phải trên máy tính để bàn, nhấp vào Personalize để mở và điều hướng đến phần Cá nhân hóa của ứng dụng Cài đặt.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Thay đổi chủ đề màn hình mặc định trong Windows 10 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 2: Chuyển sang Chủ đề bằng cách nhấp vào Themes.

Bước 3: Nhấn Change theme hiển thị tất cả các chủ đề đã cài đặt. Để áp dụng một chủ đề, hãy nhấp vào chủ đề đó. Để tải xuống các chủ đề khác, hãy nhấp vào liên kết Get more themes trong Microsoft Store để mở trang chủ đề trong ứng dụng Windows 10 Store và sau đó cài đặt các chủ đề bạn muốn.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thay đổi chủ đề windows 10 </sourcedata-lazy-=””>

Và nếu bạn muốn thay đổi màu mặc định, hãy làm theo cách mở cửa sổ Màu và Giao diện trong Windows 10. Màu chủ đề có thể được thay đổi trong Ứng dụng cài đặt.

Để cài đặt một chủ đề mới

Bước 1: Có rất nhiều nơi an toàn trên web, từ đó bạn có thể tải xuống hàng trăm chủ đề trang nhã. Một trong số đó là trang thư viện cá nhân hóa của riêng Microsoft.

Ghé thăm Thư viện cá nhân hóa Windows trang để tải xuống nhiều chủ đề như bạn muốn. Thư viện Cá nhân hóa có hơn 300 chủ đề. Lưu ý rằng các chủ đề được phát hành cho Windows 7 và Windows 8 cũng tương thích với Windows 10.

Bước 2: Sau khi tải xuống chủ đề, nhấp đúp vào chủ đề để cài đặt và áp dụng chủ đề.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Thay đổi chủ đề màn hình mặc định trong Windows 10 picture4 </sourcedata-lazy-=””>

Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào một chủ đề và sau đó nhấp vào tùy chọn Mở để cài đặt và áp dụng chủ đề. Bạn có thể xem chủ đề đã cài đặt bằng cách điều hướng đến Settings > Personalization > Themes.

Để chuyển đổi giữa các chủ đề đã cài đặt, vui lòng làm theo hướng dẫn được đề cập trong Phương pháp 1 hoặc Phương pháp 3.

Cài đặt các chủ đề từ Store trong Windows 10

Ứng dụng Store chính thức hiện cung cấp hàng trăm chủ đề cho Windows 10. Dưới đây là cách cài đặt các chủ đề từ Store trong Windows 10.

Bước 1: Nhấp chuột đây để mở phần Windows Themes trong trình duyệt web hiện tại của bạn. Duyệt qua tất cả các chủ đề, nhấp vào một chủ đề để xem tất cả các hình nền có trong chủ đề.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thay đổi chủ đề Windows 10 pic1 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 2: Nhấn vào Get. Khi bạn nhận được lời nhắc yêu cầu quyền mở trang trong Microsoft Store, hãy nhấp vào Open Microsoft Store hoặc là Get.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thay đổi chủ đề Windows 10 pic2 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 3: Giờ đây, trang của chủ đề đã chọn sẽ được mở bằng ứng dụng Cửa hàng. Nhấn vào Get để cài đặt chủ đề. Tất cả các chủ đề đã cài đặt có thể được nhìn thấy bằng cách điều hướng đến Settings > Personalization > Themes.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>thay đổi chủ đề Windows 10 pic4 </sourcedata-lazy-=””>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here