1. Home
 2. Windows 10
 3. Cách xem model và thông tin PC Windows 7/ 8/ 10 bằng Command prompt

Cách xem model và thông tin PC Windows 7/ 8/ 10 bằng Command prompt

Bài đăng này giải thích cách lấy kiểu máy tính và kiểu máy (như tên nhà sản xuất, số kiểu máy) và các chi tiết phần cứng khác từ command prompt của Windows. Các lệnh dưới đây sẽ hoạt động trên mọi phiên bản Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10) có WMIC.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Tìm xem model và thông tin từ CMD

Chỉ cần chạy lệnh dưới đây để lấy mô hình máy tính.

wmic csproduct get vendor, version

Có một lệnh khác có thể được sử dụng để lấy thông tin mô hình hệ thống máy tính. Chúng ta cũng có thể lấy kiến ​​trúc (32bit/64bit) bằng lệnh này.

wmic computersystem get model, name, manufacturer, systemtype

Dựa trên thông tin bạn yêu cầu, bạn có thể sử dụng bất kỳ lệnh nào ở trên. Các lệnh này trả về thông tin sau trên máy tính của tôi.

c:\>wmic csproduct get vendor, version
Vendor Version
LENOVO ThinkPad T410

c:\>wmic computersystem get model, name, manufacturer, systemtype
Manufacturer Model  Name    SystemType
LENOVO    2236EG1 WINCMD-PC x64-based PC

Trên một máy tính xách tay khác của tôi, tôi thấy đầu ra bên dưới cho hai lệnh trên.

C:\WINDOWS\system32>wmic csproduct get vendor, version
Vendor   Version
Dell Inc.

C:\WINDOWS\system32>wmic computersystem get model, name, manufacturer, systemtype
Manufacturer Model      Name      SystemType
Dell Inc.   Latitude E7450  WINCMD-PC2 x64-based PC
C:\WINDOWS\system32>

Tìm model máy tính laptop

Bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để lấy kiểu máy tính xách tay.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

C:\>wmic computersystem get model
Model
ThinkPad T430

Ví dụ khác:

C:\WINDOWS\system32>wmic computersystem get model
Model
Latitude E7450

Tuyendaily22
Menu