Trong các phiên bản Windows trước, bạn có thể lưu cài đặt chủ đề hiện tại vào tệp dựa trên văn bản với đuôi .theme. Để áp dụng chủ đề cho một máy tính khác, bạn cần đưa con trỏ chuột, hình nền, biểu tượng và các tệp khác vào theo cách thủ công (được tham chiếu trong tệp .theme). Windows 7 giới thiệu một định dạng tệp chủ đề mới (.themepack) giúp người dùng chia sẻ các chủ đề.

Gói chủ đề là tệp .cab không chỉ chứa tệp .theme mà còn chứa các tệp cần thiết để triển khai chủ đề trên máy tính khác, chẳng hạn như tệp âm thanh và hình ảnh. Người dùng có thể tạo gói chủ đề thông qua Personalization Control Panel. Gói chủ đề có thể bao gồm các loại tệp sau (REF: MSDN bài viết Tạo và cài đặt tệp chủ đề.)

 • .theme
 • .jpg/.jpeg
 • .bmp
 • .dib
 • .tif
 • .png
 • .wav
 • cur
 • .ani
 • .ico

Tùy chỉnh cài đặt chủ đề ‘theme’ cho PC

1. Nhấp chuột phải vào Desktop và chọn Personalize.

2. Tùy chỉnh các mục sau:

 • Desktop Wallpaper
 • Desktop Slideshow
 • Icons for various special folders
 • Mouse Pointers
 • Screensaver and timeout settings
 • Window Color
 • Sounds
 • Window Metrics

3. Trong trang Personalization, hãy nhấp vào Save theme

4. Trong Save as type thả xuống, chọn Theme Pack (*.themepack)

5. Nhập tên tệp và nhấn ENTER

Gói Chủ đề đã lưu chứa tệp .theme và các phần tử bổ sung cần thiết để triển khai chủ đề. Để áp dụng chủ đề trong một máy tính khác, hãy chuyển .themepack đến máy tính mục tiêu và chỉ cần nhấp đúp vào tệp.

Mẹo bổ sung: Để xem nội dung của .themepack , đổi tên thành phần mở rộng .cab và nhấp đúp để mở tệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here