Khi bạn mở Explorer, tất cả các thư viện có thể bị thiếu và việc nhấp vào tùy chọn menu ngữ cảnh “Khôi phục thư viện mặc định” sẽ không có tác dụng. Vì những lý do không giải thích được, trong một số trường hợp, các thư viện có thể bị ẩn và tất cả những gì bạn cần làm là xóa bộ thuộc tính ẩn khỏi các tệp “library-ms”.

Xóa các thuộc tính ẩn khỏi thư viện

1. Nhấn WinKey+R và nhập lệnh sau:

CMD/K CD/D "%AppData%MicrosoftWindowsLibraries"

2. Nhập lệnh sau để bỏ đặt thuộc tính Ẩn cho các tệp thư viện-ms:

ATTRIB -H *.library-ms

3. Đóng cửa sổ Command Prompt.

Ghi chú: Nếu cách trên không đem lại những gì bạn mong muốn, bạn có thể đổi tên “tệp .library-ms” mặc định bằng cách sử dụng các lệnh sau:

REN "%AppData%MicrosoftWindowsLibrariesDocuments.library-ms" Documents.old
REN "%AppData%MicrosoftWindowsLibrariesMusic.library-ms" Music.old
REN "%AppData%MicrosoftWindowsLibrariesPictures.library-ms" Pictures.old
REN "%AppData%MicrosoftWindowsLibrariesVideos.library-ms" Videos.old

Sau đó, mở Windows Explorer, bấm chuột phải vào Thư viện (trong ngăn bên trái) và bấm Khôi phục thư viện mặc định.

Hiển thị tệp ẩn trong Explorer

Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình Windows Explorer để hiển thị các tệp ẩn bằng cách sử dụng các bước bên dưới:

  1. Mở Windows Explorer, nhấp vào Sắp xếp.
  2. Chọn Thư mục và tùy chọn tìm kiếm.
  3. Nhấp vào tab Xem và chọn “Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa ẩn
  4. Bấm OK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here