Uninstall icloud and icloud photos from Windows 10 pic01

Với iCloud dành cho Windows, bạn có thể truy cập tất cả dữ liệu được lưu trên tài khoản iCloud của mình. Đó là, bạn có thể tải xuống/tải lên ảnh iCloud của bạn, video, dấu trang, thư và lịch ngay từ máy tính của bạn.

Thiết lập iCloud cung cấp cho bạn cấu hình và cài đặt iCloud Drive, Ảnh iCloud, Thư, Danh bạ, Lịch và Công việc và Dấu trang. Bạn có thể chọn những gì bạn muốn trong khi thiết lập.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud từ Windows 10 pic01 </sourcedata-lazy-=””>

1. Gỡ cài đặt iCloud đã cài đặt khỏi Windows 10 Store

Bước 1: Chuyển đến Windows 10 Cài đặt > Ứng dụng > Ứng dụng và tính năng.

Bước 2: Tìm kiếm iCloud và nhấp vào nút tương tự để hiển thị nút Gỡ cài đặt.

Bước 3: Bấm vào Gỡ cài đặt và sau đó nhấp lại vào nút Gỡ cài đặt khi bạn được yêu cầu xác nhận để gỡ cài đặt iCloud và các dịch vụ khác được cung cấp với iCloud.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic21 </sourcedata-lazy-=””><sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud từ Windows 10 pic22 </sourcedata-lazy-=””>

2. Gỡ cài đặt iCloud đã cài đặt khỏi Apple

Làm theo phương pháp này nếu bạn đã tải xuống tệp trình cài đặt iCloud từ Apple và cài đặt theo cách thủ công.

Bước 1: Trước khi gỡ cài đặt iCloud khỏi máy tính của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đăng xuất khỏi ứng dụng iCloud trên máy tính để bàn trên PC của mình để tránh mọi mất mát dữ liệu có thể xảy ra nếu bạn gỡ cài đặt iCloud khi tệp đang được tải lên.

Để đăng xuất khỏi iCloud, hãy khởi chạy iCloud và sau đó nhấp vào nút Đăng xuất nằm ở phía dưới bên trái của hộp thoại iCloud.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic2 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 2: Đi qua Cài đặt > Ứng dụng > Ứng dụng và tính năng. Trong danh sách ứng dụng, hãy tìm mục nhập iCloud . Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tìm kiếm trên cùng một trang để truy cập nhanh mục nhập iCloud.

Bước 3: Chọn iCloud mục nhập để tiết lộ Sửa đổi. Nút Gỡ cài đặt có màu xám. Nhưng đừng lo lắng về nó!

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic1 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 4: Bấm vào Sửa đổi.

Bước 5: Trong hộp thoại iCloud hiện ra, hãy chọn Tẩy nút radio và sau đó nhấp vào Kế tiếp.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic2 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 6: Bạn sẽ nhận được hộp thoại xác nhận sau, tiếp theo. Bấm vào Đúng để bắt đầu gỡ cài đặt.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic3 </sourcedata-lazy-=””>

Nếu bạn nhận được hộp thoại “Đăng xuất khỏi iCloud trước khi gỡ cài đặt iCloud cho Windows, ”Nhấp vào Vẫn gỡ cài đặt để tiếp tục gỡ cài đặt. Nếu bạn muốn đăng xuất trước, hãy nhấp vào nút Mở iCloud và sau đó đăng xuất.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic4 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 7: Nếu bạn nhấp vào Vẫn gỡ cài đặt ở bước trước, bạn sẽ nhận được hộp thoại sau với “Gỡ cài đặt iCloud cho Windows khi đã đăng nhập có thể gây mất dữ liệu“.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt iCloud và ảnh iCloud khỏi Windows 10 pic5 </sourcedata-lazy-=””>

Bước 8: Để tiếp tục gỡ cài đặt, hãy nhấp vào Gỡ cài đặt iCloud. Chương trình iCloud sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn sau vài giây. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Hoàn thành để thoát.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Gỡ cài đặt icloud và ảnh icloud khỏi Windows 10 pic7 </sourcedata-lazy-=””>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here