1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Cách cài đặt hoặc gỡ ứng dụng Notepad trong Windows 10

Cách cài đặt hoặc gỡ ứng dụng Notepad trong Windows 10

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Notepad đã là một phần của hệ điều hành Windows hơn ba thập kỷ nay. Nó được bao gồm trong tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows kể từ khi nó được giới thiệu với Windows 1.0 vào năm 1985.

Mặc dù Notepad đã là một phần của hệ điều hành Windows hơn 30 năm, chương trình soạn thảo văn bản cơ bản của Microsoft vẫn thiếu nhiều tính năng và tùy chọn được cung cấp bởi các chương trình bên thứ ba khác cùng loại.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Cài đặt, gỡ cài đặt hoặc sửa chữa Notepad trong Windows 10 </sourcedata-lazy-=””>

Mặc dù đúng là Notepad được dùng để soạn thảo văn bản cơ bản và phục vụ tốt mục đích này, nhưng ngày nay nhiều người dùng mong đợi nhiều hơn từ một trình soạn thảo văn bản. Do đó, nhiều người dùng thích các chương trình của bên thứ ba như Notepad ++.

Nếu bạn cũng đã cài đặt bản thay thế tốt hơn cho Notepad trên máy tính Windows 10 của mình và không thấy mình sử dụng nó, bạn có thể gỡ cài đặt Notepad.

Gỡ cài đặt ứng dụng Notepad khỏi Windows 10

Bước 1: Đi đến Settings > Apps > Apps & features.

Bước 2: Tìm kiếm Notepad. Chọn mục nhập Notepad bằng cách nhấp vào mục đó để hiển thị nút Gỡ cài đặt.

Bước 3: Bấm vào Gỡ cài đặt cái nút. Khi bạn nhận được hộp thoại xác nhận nhỏ, hãy nhấp lại vào nút Uninstall để gỡ cài đặt ứng dụng Notepad.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Sửa chữa hoặc Gỡ cài đặt Notepad trong Windows 10 pic1 </sourcedata-lazy-=””>

Nếu nút Gỡ cài đặt không hiển thị khi nhấp vào mục nhập Notepad, có thể là do bạn đang chạy bản Windows 10 cũ hơn năm 18943.

Cài đặt ứng dụng Notepad từ Store trong Windows 10

Bước 1: Mở ứng dụng Store. Tìm kiếm Windows Notepad và nhấp vào Windows Notepad khi bạn nhận được kết quả tìm kiếm để mở trang Windows Notepad.

Bước 2: Nhấn vào Get để cài đặt ứng dụng Notepad. Xin nhắc lại, ứng dụng Notepad chỉ khả dụng trên phiên bản Windows 10 năm 18943 trở lên.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>cài đặt hoặc gỡ cài đặt notepad trong Windows 10 </sourcedata-lazy-=””>

Sửa chữa hoặc đặt lại ứng dụng Notepad trong Windows 10

Nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng Notepad, bạn có thể thử đặt lại hoặc sửa chữa ứng dụng trước khi cài đặt lại. Đây là cách để làm điều đó.

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt. Hướng đến Apps > Apps & features.

Bước 2: Nhấp vào mục Notepad để xem liên kết Advanced Options ẩn. Bấm vào Advanced Options.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Sửa chữa hoặc Gỡ cài đặt Notepad trong Windows 10 pic1 </sourcedata-lazy-=””>

Nếu Advanced option không xuất hiện, đó là do bạn đang chạy phiên bản Windows 10 cũ hơn không hỗ trợ đặt lại hoặc sửa chữa Notepad.

Bước 3: Nhấn vào Repair để sửa chữa ứng dụng Notepad. Để đặt lại ứng dụng Notepad, hãy nhấp vào Reset.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Sửa chữa hoặc Gỡ cài đặt Notepad trong Windows 10 pic2 </sourcedata-lazy-=””>

Menu