1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Cách cài đặt & gỡ ứng dụng Safe Mode trong Windows 10/8/7

Cách cài đặt & gỡ ứng dụng Safe Mode trong Windows 10/8/7

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Safe Mode được sử dụng khi hệ điều hành không thể khởi động ở chế độ bình thường. Vì Safe Mode khởi động Windows với bộ dịch vụ và trình điều khiển hạn chế, nên nó được sử dụng để khắc phục sự cố Windows đặc biệt là khi Windows không khởi động được sau khi cài đặt trình điều khiển mới hoặc chương trình của bên thứ ba. Ví dụ: nếu PC không khởi động được sau khi cài đặt trình điều khiển hoặc chương trình mới, người ta có thể khởi động vào Chế độ an toàn và xóa trình điều khiển hoặc chương trình để khắc phục sự cố.

Những ai đã từng sử dụng Chế độ an toàn để cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình sẽ biết rằng Windows không cho phép bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt một số chương trình theo mặc định. Điều này là do, dịch vụ Windows Installer không chạy ở Safe Mode theo mặc định và các chương trình yêu cầu dịch vụ này đang chạy hiển thị lỗi khi bạn cố gắng cài đặt hoặc gỡ cài đặt chúng.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Cài đặt và gỡ cài đặt chương trình ở chế độ an toàn (4) </sourcedata-lazy-=””>

Khi bạn cố gỡ cài đặt một chương trình yêu cầu dịch vụ Windows Installer thông qua Program and Features ở chế độ An toàn, Windows sẽ hiển thị “The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personal for assistance”.

Xin lưu ý rằng chỉ các chương trình yêu cầu Windows Installer đang chạy mới gây ra lỗi này. Ví dụ: chương trình Paint.NET phổ biến yêu cầu Windows Installer và không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt khi dịch vụ bị tắt.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Cài đặt và gỡ cài đặt chương trình ở chế độ an toàn (1) </sourcedata-lazy-=””>

Sử dụng chương trình Services để khởi động dịch vụ Windows Installer cũng không giúp được gì. Khi bạn cố gắng khởi động dịch vụ Windows Installer trong Services, Windows sẽ thông báo cho bạn “Windows could not start the Windows installer service on Local Computer. Error 1084: This service cannot be started in Safe Mode”.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Cài đặt và gỡ cài đặt chương trình ở chế độ an toàn (2) </sourcedata-lazy-=””>

Để khởi động dịch vụ Windows Installer ở chế độ An toàn, bạn cần sử dụng một công cụ của bên thứ ba nhỏ có tên SafeMSI. Điều thú vị về phần mềm này là bạn có thể chạy phần mềm này khi bạn ở chế độ An toàn để kích hoạt dịch vụ Windows Installer (nó không yêu cầu dịch vụ Windows Installer) và nó tương thích với tất cả các phiên bản Windows gần đây, bao gồm cả Windows 8 và Windows 10.

Cách sử dụng công cụ SafeMSI để kích hoạt dịch vụ Windows Installer:

Bước 1: Tải xuống công cụ SafeMSI từ trang web này trên PC đang hoạt động và sao chép phần mềm vào ổ USB.

Lưu ý rằng nếu bạn đã khởi động vào chế độ An toàn với mạng, bạn có thể tải xuống SafeMSI trên cùng một PC mà không cần phải sử dụng máy tính khác.

Bước 2: Kết nối ổ USB chứa SafeMSI với PC mà bạn đã khởi động ở chế độ An toàn, sau đó bấm đúp vào công cụ SafeMSI để bật dịch vụ Windows Installer. Lưu ý rằng bạn chỉ phải chạy SafeMISI sau khi khởi động ở chế độ An toàn.

<sourcedata-lazy-=”” data-lazy-=””>Cài đặt và gỡ cài đặt chương trình ở chế độ an toàn (3) </sourcedata-lazy-=””>

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Bước 3: Bây giờ bạn có thể thử cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình yêu cầu dịch vụ Windows Installer. Đó là nó!

Tuyendaily22
Menu