1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Bật hoặc tắt tài khoản người dùng từ dòng lệnh (CMD)

Bật hoặc tắt tài khoản người dùng từ dòng lệnh (CMD)

Để vô hiệu hóa người dùng đăng nhập vào hệ thống, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản bằng cách mở control Panel quản lý máy tính và nhấp đúp vào mục nhập cho người dùng và sau đó bằng cách chọn nút kiểm tra “Account is disabled

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Chúng ta có thể làm điều tương tự bằng cách chạy một lệnh đơn giản từ command line windows.

Ví dụ: để vô hiệu hóa tài khoản người dùng có tên John, có thể chạy lệnh dưới đây.

Net user John /active:no

Để kích hoạt lại tài khoản:

Net user John /active:yes

Trong Windows 7, bạn cần chạy các lệnh trên từ dấu nhắc lệnh quản trị viên nâng cao (Xem Cách mở dấu nhắc lệnh nâng cao trong Windows 7 ). Bạn sẽ gặp lỗi dưới đây khi chạy chúng từ dấu nhắc lệnh bình thường.

System error 5 has occurred.
Access is denied.

Sử dụng wmic để vô hiệu hóa tài khoản người dùng

Dưới đây lệnh wmic hoạt động để vô hiệu hóa tài khoản người dùng

wmic useraccount where name='john' set disabled=true

Để kích hoạt lại tài khoản người dùng

wmic useraccount where name='john' set disabled=false

Nếu chạy từ dấu nhắc lệnh mà không có đặc quyền quản trị nâng cao, nó sẽ dẫn đến lỗi bên dưới.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

C:\>wmic useraccount where name='john' set disabled=false
Updating property(s) of '\\MYPC\ROOT\CIMV2:Win32_UserAccount.Domain="mypc", Name="guest"'
ERROR:
Description = Generic failure

Cập nhật tài khoản thành công sẽ như dưới đây.

C:\>wmic useraccount where name='john' set disabled=false
Updating property(s) of '\\MYPC\ROOT\CIMV2:Win32_UserAccount.Domain="MYPC", Name="john"'
Property(s) update successful.

Tuyendaily22
Menu