1. Home
 2. Windows 10
 3. Cách tật ‘test signing’ trong Windows Vista và Windows 7

Cách tật ‘test signing’ trong Windows Vista và Windows 7

Trên Windows Vista và Windows 7, với cài đặt mặc định, chúng tôi không thể cài đặt trình điều khiển của bên thứ ba chưa được ký. Chúng tôi cần kích hoạt ký kiểm tra để cài đặt các trình điều khiển như vậy. Chúng ta có thể kích hoạt tính năng này từ dấu nhắc lệnh bằng lệnh dưới đây.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

bcdedit /set testsigning on

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chạy lệnh trên từ dấu nhắc lệnh của quản trị viên (Admin). Nếu không bạn sẽ gặp lỗi như hình dưới đây.

c:\>bcdedit /set testsigning on
The boot configuration data store could not be opened.
Access is denied.

Xem thêm: Cách mở dấu nhắc lệnh nâng cao (Admin)

Sau khi chạy lệnh trên, bạn có thể xác minh rằng ký kiểm tra đã được bật bằng cách xem cài đặt bộ tải khởi động có thể được truy xuất bằng cách chạy ‘bcdedit‘ chỉ huy.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

C:\>bcdedit
Windows Boot Manager
--------------------
identifier       {bootmgr}
device         partition=\Device\HarddiskVolume2
description       Windows Boot Manager
locale         en-US
inherit         {globalsettings}
default         {current}
resumeobject      {8d354cb4-d349-11e0-be61-5cff35092b52}
displayorder      {current}
toolsdisplayorder    {memdiag}
timeout         30

Windows Boot Loader
-------------------
identifier       {current}
device         partition=C:
path          \Windows\system32\winload.exe
description       Windows 7
locale         en-US
inherit         {bootloadersettings}
recoverysequence    {8d354cb6-d349-11e0-be61-5cff35092b52}
recoveryenabled     Yes
testsigning       Yes
osdevice        partition=C:
systemroot       \Windows
resumeobject      {8d354cb4-d349-11e0-be61-5cff35092b52}
nx           OptIn
C:\>

Để tắt tính năng ký kiểm tra, bạn có thể chạy lệnh dưới đây

bcdedit /set testsigning off

Tuyendaily22
Menu