LATEST ARTICLES

Cách tìm kiếm các file/folder có dung lượng cao trên Windows

0
Trong Windows, nếu muốn tìm tệp nào đang chiếm phần lớn dung lượng trên đĩa, bạn có thể dễ dàng tìm thấy tệp đó bằng lệnh explorer. Chỉ cần sắp xếp...

Lệnh thuộc tính: Đặt thuộc tính tệp từ dòng lệnh (CMD)

0
Attrib lệnh có thể được sử dụng để đặt hoặc hủy đặt các thuộc tính tệp khỏi dấu nhắc lệnh của Windows. Bài đăng này giải thích với các...

Cách lấy thông tin máy tính từ xa

0
Nếu bạn muốn tìm thông tin phần cứng và phần mềm của một hệ thống từ xa, bạn có thể sử dụng một trong các Bộ công cụ tài nguyên Server...

Cách bật, tắt Chia sẻ File/ Folder trên Windows 10

0
Trong Windows, người ta có thể chia sẻ tệp cho những người dùng khác trong cùng một mạng bằng giao thức SMB. Chúng tôi có thể tắt chia sẻ thư mục/ổ...

Cách xóa bộ nhớ cache DNS trên Windows và Google

0
Bài đăng này giải thích cách xem/xóa bộ nhớ cache DNS trên máy cục bộ từ dấu nhắc lệnh. Bộ đệm ẩn của trình phân giải DNS lưu trữ địa chỉ...

Cách kiểm tra WiFi được kết nối bằng Command Prompt

0
Nếu có kết nối WiFi, làm cách nào để biết máy tính của bạn có kết nối với WiFi hay không? Lệnh netsh interface được sử dụng để tìm trạng thái...

Cách sử dụng Communicator trong Command line của Windows

0
Chúng ta có thể khởi chạy bộ giao tiếp văn phòng từ cửa sổ Run bằng lệnh communicator. Tuy nhiên, lệnh này không hoạt động từ command line vì không tìm...

Đặt máy in mặc định trong Windows 7

0
Trong Windows 7, chúng ta có thể đặt máy in mặc định từ control Panel -> Thiết bị và máy in. Đối với những người yêu thích Windows và quản...
Mở cửa sổ lệnh Nâng cao

Cách mở Command Prompt ‘cmd’ với quyền Administrator trên Windows

0
Tìm hiểu cách mở command prompt (Admin) trên hệ thống Windows của bạn. Tại sao chúng ta cần Command prompt (Admin)? Bắt đầu từ Vista, Windows có hai chế độ để chạy dấu...

Cách nhận thông tin hệ thống tệp bằng Fsutil trên Windows

0
Chúng ta có thể tìm thông tin hệ thống tệp từ command line windows bằng lệnh fsutil. fsutil có các công tắc command line khác nhau và trong số này, fsinfo...